Disclaimer

NOCH CURVY ENGGELS NOCH ENIGE VAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, PROVIDERS OF HUN RESPECTIEVE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, AGENTEN OF ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN (COLLECTIEF DE "CURVY ANGELS PARTIJEN") GARANDEREN DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF NUTTIGHEID VAN DE INHOUD IN DEZE SITE. DEZE SITE EN ALLE INHOUD WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF TITEL. BOVENDIEN ZIJN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN VAN UW GEBRUIK VAN DE INHOUD. CURVY ANGELS PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DEZE PUBLICATIE / WEBSITE KAN TECHNISCHE ONJUISTHEDEN OF TYOPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN.